Bel ons

Marktsegmenten

HulstFlier, al ruim 80 jaar sterk in utiliteitswerken én woningbouw, levert toekomstbestendige installaties voor elk gebouw.

Onderwijs

Voor onderwijsinstellingen werken we onder andere aan het Frisse Scholen Concept. In een frisse school is een gezond binnenklimaat – waar het gaat om luchtkwaliteit en temperatuur het uitgangspunt. In bouwteamverband werken we aan complete klimaat- en lichtconcepten en realiseren we schoolgebouwen waarin beter gepresteerd wordt en flinke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Zorg

Zorgvastgoed stelt ons als installateur voor bijzondere uitdagingen. Meer oog voor kwetsbare mensen, nadenken over systemen die het leven veiliger en comfortabeler maken, voor zorgbehoevenden én verzorgers. Denk aan aangepaste badkamers, hoog/laag baden en aanwezigheids- en biodynamische verlichting. Aan ‘ogen op afstand’, videosystemen die verzorgers ondersteunen bij hun werk.

Zakelijk vastgoed

Het regeerakkoord kondigt een nationaal Klimaat- en energieakkoord aan, met een emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030. De gebouwde omgeving moet daar in belangrijke mate aan bijdragen. De zakelijke vastgoedmarkt schreeuwt om energiebesparende of energie neutrale oplossingen. Het binnenklimaat vraagt daarbij extra aandacht. Een behaaglijk binnenklimaat heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die er werken. HulstFlier werkt aan ontwerpen en concepten die bijdragen aan de duurzaamheidsopgave én aan betere prestaties van mensen.

Industrie

Ook industriële bedrijven weten ons te vinden. We werken samen met deze opdrachtgevers oplossingen uit om het werkklimaat te verbeteren  in combinatie met energievraagstukken. Bijvoorbeeld  het energieverbruik terugbrengen door daglichtregelingen, waarbij verlichting in sterkte toe of afneemt afhankelijk van het daglichtaandeel. Of het terugwinnen van warmte uit de werkprocessen in de fabriek, welke dan weer nuttig gebruikt wordt voor verwarming en warmtapwaterinstallaties. Met de opdrachtgever inventariseren we de situatie ter plaatse en gaan we op zoek naar energieoplossingen welke specifiek voor de situatie geschikt zijn.

Lokale overheid

De lokale overheid is een belangrijke opdrachtgever voor de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen. Zowel als ketenpartner als in bouwteamverband (of in competitie/prijsvraag) werkt HulstFlier optimaal samen met verschillende overheden. We zijn de professionele en betrouwbare partner bij kleine én grote projecten door onze inhoudelijke deskundigheid (zoals over energiemanagementsystemen) en gedegen projectbeheersing.

Sociale/projectmatige woningbouw

Voor de seriematige woning- en appartementenbouw verzorgen wij de complete installaties. Of het nu gaat om elektrotechnische of werktuigbouwkundige installaties. Wij worden vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij verschillende bouwprojecten, om tot een zo optimaal mogelijk ontwerp te komen voor een woning voor nu en in de toekomst. Denk hierbij ook aan BIM (Bouw Informatie Model) en lean projecten.

 

Groot onderhoud & Renovatie

In woningbouw spelen renovatie en groot onderhoud een belangrijke rol. Na ongeveer 20 jaar vindt er doorgaans grootschalig onderhoud of grootschalige renovatie plaats. In de logistieke uitdaging van dergelijke projecten, zoals het werken in bewoonde woningen, ligt onze kracht. Wij werken lean, snel, efficiënt en oplossingsgericht. Wij zorgen er graag voor dat de installaties weer voldoen aan de eisen die we er vandaag en morgen aan stellen. Bewoners waarderen dit.

Villabouw

HulstFlier heeft een specialistische projectgroep voor installatiewerk bij vrijstaande woningen. Naast de basis installaties plaatsen onze monteurs ook PV-panelen, installeren warmtepompen, ledverlichting, braak- en branddetectie en brengen hemelwaterinfiltratie-systemen aan. De projectgroep staat de opdrachtgever bij van het ontwerp (de engineering) tot en met de montage. Flexibiliteit is hierbij succesfactor in de samenwerking.