Bel ons

Marktsegmenten

HulstFlier, al ruim 80 jaar sterk in utiliteitswerken én woningbouw, levert toekomstbestendige installaties voor elk gebouw.

Onderwijs

Voor onderwijsinstellingen werken we onder andere aan het Frisse Scholen Concept. In een frisse school is een gezond binnenklimaat – waar het gaat om luchtkwaliteit en temperatuur het uitgangspunt. In bouwteamverband werken we aan complete klimaat- en lichtconcepten en realiseren we schoolgebouwen waarin beter gepresteerd wordt en flinke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Zorg

Zorgvastgoed stelt ons als installateur voor bijzondere uitdagingen. Meer oog voor kwetsbare mensen, nadenken over systemen die het leven veiliger en comfortabeler maken, voor zorgbehoevenden én verzorgers. Denk aan aangepaste badkamers, hoog/laag baden en aanwezigheids- en biodynamische verlichting. Aan ‘ogen op afstand’, videosystemen die verzorgers ondersteunen bij hun werk.

Zakelijk vastgoed

Het regeerakkoord kondigt een nationaal Klimaat- en energieakkoord aan, met een emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030. De gebouwde omgeving moet daar in belangrijke mate aan bijdragen. De zakelijke vastgoedmarkt schreeuwt om energiebesparende of energie neutrale oplossingen. Het binnenklimaat vraagt daarbij extra aandacht. Een behaaglijk binnenklimaat heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die er werken. HulstFlier werkt aan ontwerpen en concepten die bijdragen aan de duurzaamheidsopgave én aan betere prestaties van mensen.

Industrie

In de industrie werken we samen met opdrachtgevers aan uitbreidingen, renovaties en nieuwbouw. Onze werkzaamheden variëren van energiebesparende maatregelen tot het ontwikkelen en uitvoeren van ventilatieconcepten.

Lokale overheid

De lokale overheid is een belangrijke opdrachtgever voor de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen. Zowel als ketenpartner als in bouwteamverband (of in competitie/prijsvraag) werkt HulstFlier optimaal samen met verschillende overheden. We zijn de professionele en betrouwbare partner bij kleine én grote projecten door onze inhoudelijke deskundigheid (zoals over energiemanagementsystemen) en gedegen projectbeheersing.

Sociale/projectmatige woningbouw

Voor de seriematige woning- en appartementenbouw verzorgen wij de complete installaties. Of het nu gaat om elektrotechnische of werktuigbouwkundige installaties. Wij worden vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij verschillende bouwprojecten, om tot een zo optimaal mogelijk ontwerp te komen. Denk hierbij ook aan BIM en lean projecten.

 

Villabouw

HulstFlier formeerde een specialistische projectgroep voor installatiewerk bij vrijstaande woningen. Naast de basis installaties plaatsen onze monteurs ook PV-panelen, installeren warmtepompen, ledverlichting, braak- en branddetectie en brengen hemelwaterinfiltratie-systemen aan. De projectgroep staat de opdrachtgever bij van het ontwerp (de engineering) tot en met de montage. Flexibiliteit is hierbij succesfactor in de samenwerking.