Bel ons

Duurzaamheid & energie

Over energietransitie kunnen we blijven praten, HulstFlier gaat ermee aan de slag.

Warmte- en koude opslag

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek gebruiken we om gebouwen, woningen en kassen te verwarmen en/of te koelen. Dit leidt tot aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Warmteterugwinning

Bij warmteterugwinning (WTW) wordt warmte uit afvoerlucht of afvoerwater gebruikt als voorverwarming van bijvoorbeeld ventilatielucht of warmwater. Met deze en andere goed toepasbare technieken bij gebouwen en woningen behalen we besparingsdoelen (en voorgeschreven Energie Prestatie Coëfficiënt, de EPC) ruimschoots.

Elektra opwekking

Belangrijkste bronnen van groene stroom zijn zon, wind, water en biomassa. PV-panelen passen we nu het meest toe. Voor onze opdrachtgevers rekenen we uit wat mogelijk en nodig is om bepaalde doelstellingen te halen. We leggen bekabeling aan en plaatsen de panelen. We kiezen fabrikanten op basis van betrouwbaarheid.

Verlichting

HulstFlier past innovatieve concepten toe, ook waar het gaat om verlichting. Denk aan ledverlichting die energiebesparend werkt en aan biodynamische verlichting en daglichtverlichting. Biodynamisch licht versterkt het welbevinden van medewerkers, vooral in kantoren met weinig zichtbaar daglicht. We kennen ook toepassingen in de medische wereld en de zorgsector.

Concepten energiebesparing

HulstFlier heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van concepten die onze opdrachtgevers ontzorgen. Concepten gebaseerd op moderne installaties en slimme regeltechniek zoals domotica, die het gedrag van gebouwgebruikers gunstig beïnvloeden. We nemen graag de initiërende rol. We werken opties overzichtelijk uit en rekenen deze door. Investering versus besparing/terugverdientijd.