Op een historische locatie, tussen de Waal, de Honig en de Waalhaven, wordt het voormalige slachthuisterrein van Hilckman omgetoverd tot een levendige toekomstbestendige natuur inclusieve leefomgeving met woningen voor uiteenlopende huishoudens: van sociale huur- en koopappartementen, tot midden huurwoningen en koopwoningen.

HulstFlier zal in opdracht van Dura Vermeer de werktuigbouwkundige – en elektrotechnische installaties verzorgen van het project: Waalkwartier te Nijmegen. Het project betreft de bouw van een parkeergarage met daarbovenop 495 woningen waarvan het merendeel appartementen.

 

Onze opdrachtgever: Dura Vermeer Hengelo en Dura Vermeer Zuid
Opdrachtgever van het project: BPD Woningfonds
Architect: VMX Architects
Start: juni 2024
Oplevering: 2027