In opdracht van Salverda Bouw heeft HulstFlier de renovatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van 21 woningen aan de Goeman Borgesiuslaan gerealiseerd.

Werkzaamheden waren o.a.:  Het aanbrengen van de mechanische ventilatie, het renoveren van de keukens, het aanpassen en/of vervangen van de meterkasten, het vervangen van de gasleidingen en het vervangen van de dakdoorvoeren.

Onze opdrachtgever: Salverda Bouw
Opdrachtgever van het project: Woningcorporatie UWOON
Start: week 35
Oplevering: week 45