HulstFlier verzorgt in opdracht van Salverda de technische installaties voor dit project. Asbest wordt verwijderd en de radiatoren worden voorzien van thermostatische radiatorkranen.

Tevens worden diverse energiebesparende maatregelen toegepast. Er worden 6 pv-panelen per woning geplaatst en er komen pv-panelen ten behoeve van de algemene ruimtes. Door deze maatregelen gaan de woningen naar een betere energie-index en gaan de energiekosten van de huurders omlaag. Daarnaast zorgen deze maatregelen ook voor meer wooncomfort.

Tevens worden er in de woningen rookmelders geplaatst.

Opdrachtgever: Triada
Onze opdrachtgever: Salverda Bouw
Start: december 2018
Oplevering: juli 2019