Medio januari 2023 viel het geluk ons ten deel toen bleek dat wij een woning
konden kopen waarvan de bouw al in maart 2023 zou aanvangen. Een uitdaging
hierbij was wèl… de korte termijn voor het nemen van diverse grote beslissingen.

Wij hebben direct contact gelegd met Hulstflier, onze installateur op dit project.
Zij bleken bereid ons hierin te ondersteunen en hebben ons voorzien van diverse
mogelijkheden en opties. Er werd tijd ingepland voor overleg, uitleg en er waren
meerdere aandachtspunten waar wij zelf nog niet aan gedacht hadden.
Dit gaf ons de mogelijkheid – om nog nèt binnen de marges van de bouw – de
juiste keuzes te kunnen maken. Dit was bijzonder fijn!

Ook tijdens de bouw zelf bleek Hulstflier een hele prettige partij om mee samen te
werken. Het team welke in ons huis aanwezig was, bruiste van energie, had altijd
tijd om een vraag te beantwoorden, waren altijd op tijd én kwamen alle gemaakte
afspraken na! Dit met een leidinggevende die niet blikte of bloosde bij een door
ons – echt om 5 voor 12…- ingebrachte wijziging; geen probleem!

Ook qua communicatie en bereikbaarheid blinkt Hulstflier uit. Wij kregen te allen
tijde een snelle reactie retour op vragen, dit soms zelfs buiten de reguliere
kantoortijden om… complimenten! Ook het personeel op kantoor was altijd
bereikbaar, vriendelijk en slagvaardig; heel prettig!

Overall wensen wij eenieder Hulstflier toe bij de realisatie van een
nieuwbouwproject. Met deze partij aan onze zijde was het ronduit bijzonder
prettig en nagenoeg zorgeloos samen werken. Vriendelijkheid, humor en
afspraken nakomen zijn hierbij leidend. Wij zijn echt bijzonder tevreden over het
gehele traject heen; van planning, voorbereiding, uitvoering en wijze van
oplevering.

Bij deze een dikke-dank-jullie-wel voor jullie aandeel in het geheel.

Wij wensen jullie een bijzonder goed 2024 met naar wij hopen een volle
orderportefeuille!

Met vriendelijke groet,
Aad & Yvonne Persoon