Het gaat hierbij om een grondige renovatie van de vier appartementengebouwen met in totaal 72 sociale huurwoningen. Tevens worden de bergingen en trappenhuizen grondig gerenoveerd. De eerste werkzaamheden staan gepland voor het eerste kwartaal van 2018.
Het plan behelst een grondige renovatie waarbij rekening wordt gehouden met het oorspronkelijk beeld.

HulstFlier verzorgt in opdracht van Van Wijnen de complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden, zoals het vervangen van de cv-installatie, de water- en gasleidingen, de riolering, het elektra en de mv-installatie.  Door diverse energiebesparende maatregelen, waaronder de nieuwe cv-installaties, gaan de woningen van een gemiddeld energielabel E naar een energie-index vergelijkbaar met energielabel A. Door deze energiebesparende maatregelen gaan in eerste plaats de totale woonlasten van huurders omlaag. Daarnaast zorgen de maatregelen ook voor meer wooncomfort en CO2-reductie.

Opdrachtgever: Wooncorporatie De Goede Woning
Onze opdrachtgever: Van Wijnen Harderwijk
Start werkzaamheden: februari 2018
Eind werkzaamheden: eind 2018