We zijn ons ervan bewust dat we deel uit maken van een grotere samenleving. We beseffen dat we zelf verantwoord om moeten gaan met energie en grondstoffen. Ook zien we dat niet iedereen in dezelfde mate profiteert van welvaart en welzijn. Om die reden investeert HulstFlier in:

 

  • Terugbrengen van het eigen energieverbruik (o.a. grootschalig toepassen ledverlichting in onze gebouwen en overschakelen van vervuilende auto’s naar auto’s met een lager CO2 uitstoot).
  • Volledig scheiden van afval. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.
  • Samenwerking met gemeente Elburg en andere partijen in het kader van Elburg Klimaatneutraal in 2050.
  • Toeleiding naar arbeid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
  • Een project dat tot doel heeft scholieren op jonge leeftijd enthousiast te maken voor het ambachtelijke werk in de techniek. Hier is dan een baangarantie aan gekoppeld.
  • Ondersteunen van lokale initiatieven in het sport- en verenigingsleven.