Nederland wordt duurzaam! Dat stelt de nieuwe regering in het regeerakkoord 2017-2021. De lat ligt hoog: energieneutraal, gasloos, substantieel verminderen uitstoot, enzovoorts. De noodzaak om verantwoord om te gaan met mens, milieu en klimaat wordt door HulstFlier al veel langer onderkend.

Voor HulstFlier is duurzaamheid niet alleen praten maar vooral doen. 

Regelmatig organiseren we een techniekmiddag voor onze partners en onze relaties. Doel is om kennis met elkaar te delen en samen te zoeken naar slimme toepassingen, innovatieve installaties en energiebeheersystemen. HulstFlier heeft de tools om investeringen en exploitatiekosten af te zetten tegen de te behalen besparingen en daarmee de haalbaarheid te onderzoeken. Tevens kunnen wij advies geven over mogelijke subsidies.

HulstFlier neemt hierin het voortouw vanuit de overtuiging dat we met elkaar serieus werk moeten maken van het verkleinen van onze ecologisch voetafdruk. Voor onze kinderen. Voor volgende generaties.

Kijk naar onze video over de projectgroep duurzaam:

Projectgroep Duurzaam