Bel ons

Certificeringen

HulstFlier werkt overeenkomstig onderstaande certificeringen en garandeert én borgt hiermee haar professionaliteit en kwaliteit.

ISO 9001

De norm ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Kiwa heeft vastgesteld dat het door HulstFlier Elburg en HulstFlier Zwolle gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet voor het toepassingsgebied ‘het aanleggen en onderhouden van elektra, werktuigbouwkundige installaties en beveiligingsinstallaties’.

Procescertificaat BRL 6000

Het procescertificaat BRL 6000 van KvINL is een kwaliteitsverklaring die bij wet erkend is door de minister. Met de BRL 6000 certificering tonen wij aan dat het ontwerp en de aanleg van uw installaties voldoen aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden. Het BRL 6000 certificaat biedt de zekerheid voor opdrachtgevers en consumenten dat de installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen. HulstFlier Elburg en HulstFlier Zwolle hebben dit procescertificaat.

Procescertificaat BRL 6000 25

De BRL 6000-25, ook wel CO-certificering, heeft betrekking op het verantwoord uitvoeren van werkzaamheden aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren. Met de kwaliteitsregeling BRL 6000-25 voldoet u aan de Certificering Preventie Koolmonoxide. Sinds oktober 2020 is dit als verplichting opgenomen in het Bouwbesluit. Deze verplichting wordt ook wel de Gasketelwet genoemd. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installateurs en monteurs nog werkzaamheden uitvoeren. Het door Kiwa afgegeven certificaat toont aan dat HulstFlier voldoet aan deze eisen.

BORG elektronisch beveiligingsbedrijf

Veiligheid verhoog je door technische maatregelen te treffen. Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) heeft daarom de BORG E opgesteld waarin criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem. Het certificaat toont aan dat de door HulstFlier verrichte installatie- en onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen die gesteld worden in het certificatieschema BORG E.

Leveren en onderhoud Brandmeldinstallaties 

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen en moeten bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Het door Kiwa NCP afgegeven certificaat toont aan dat de door HulstFlier geleverde en onderhouden brandmeldinstallaties  voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het certificatieschema leveren en onderhoud Brandmeldinstallaties.

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan HulstFlier Elburg en HulstFlier Zwolle  kan erop vertrouwen dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.

STEK/F-gassen

Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit wettelijk verplicht. Bedrijven die zowel F-gassen als STEK-gecertificeerd zijn voldoen niet alleen aan die verplichting, zij tonen óók aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie geborgd zijn in het werk. HulstFlier Elburg en HulstFlier Zwolle zijn er trots op in het bezit te zijn van zowel het F-gassen certificaat als het STEK-certificaat.