HulstFlier werkt overeenkomstig onderstaande certificeringen en garandeert én borgt hiermee haar professionaliteit en kwaliteit.

 

ISO 9001

De norm ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Kiwa heeft vastgesteld dat het door HulstFlier gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet voor het toepassingsgebied ‘het aanleggen en onderhouden van elektra, werktuigbouwkundige installaties en beveiligingsinstallaties’.

 

ISO 14001

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Kiwa heeft vastgesteld dat het door HulstFlier gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoet voor het toepassingsgebied ‘het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van elektra, werktuigbouwkundige installaties en beveiligingsinstallaties’. (Rob Winkelaar: ‘de ISO 14001 begint steeds meer te leven. Energieneutraal, NOM- woning, BENG, we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het is belangrijk dat je er mee bezig bent en dat ook uitdraagt!’)

 

Procescertificaat BRL 6000

Het procescertificaat BRL 6000 van KvINL is een kwaliteitsverklaring die bij wet erkend is door de minister. Met de BRL 6000 certificering tonen wij aan dat het ontwerp en de aanleg van uw installaties voldoen aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden. Het BRL 6000 certificaat biedt de zekerheid voor opdrachtgevers en consumenten dat de installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen.

 

BORG Technisch Beveiligingsbedrijf

Veiligheid verhoog je door technische maatregelen te treffen. Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) heeft daarom de NBRL BORG 2005 opgesteld waarin criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem. Het certificaat toont aan dat de door HulstFlier verrichte installatie- en onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen die gesteld worden in het certificatieschema NBRL BORG 2005.

 

Regeling BMI 2011

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen en moeten bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Het door Kiwa NCP afgegeven certificaat toont aan dat de door HulstFlier ontworpen, aangelegde en opgeleverde  brandmeldinstallaties  voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het certificatieschema BMI 2011.

 

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan HulstFlier kan erop vertrouwen dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. VCA** is voor bedrijven met meer dan 35 werknemers en/of voor bedrijven die hoofdaannemerschap uitvoeren.

 

STEK + F-gassen

Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit wettelijk verplicht. Bedrijven die zowel F-gassen als STEK-gecertificeerd zijn voldoen niet alleen aan die verplichting, zij tonen óók aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie geborgd zijn in het werk. HulstFlier is er trots op in het bezit te zijn van zowel het F-gassen certificaat als het STEK-certificaat.