Voor haar bestaande woningbezit zet Woningstichting Putten in op een stapsgewijze verduurzaaming. Per project wordt bekeken welke ingrepen vanuit planmatig onderhoud, bewonerswensen en energiedoelstellingen nodig zijn.
Dit geldt ook voor de renovatie van ons project 159 woningen in Putten.

Energiebesparing, bewonerswensen en comfortverhoging gaan hand in hand. In nauwe samenwerking met de bouwspecialisten van Van Wijnen uit Harderwijk en installateur HulstFlier uit Elburg wordt spouwmuurisolatie aangebracht en ook binnenisolatie op zolder.
De verouderde cv-ketel wordt vervangen door een Nefit ProLine HR-ketel in combinatie met de Nefit VentiLine ventilatiewarmtepomp. Die zorgt voor optimale ventilatie en wint warmte terug uit de afgevoerde ventilatielucht. De warmte wordt teruggevoerd naar de HR-ketel en gebruikt voor het verwarmen van het cv- of tapwater