11, 12 en 13 september 2018 – Hardenberg

Collega’s hebben op de Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs in Hardenberg weer (nieuwe) kennis opgedaan omtrent producten en hun noviteiten én flink genetwerkt.