HulstFlier Installateurs heeft 5 kavels beschikbaar gesteld voor het Veilingdiner van de Rotary Club Oldebroek-Elburg.

Het veilingdiner werd op 2 november in Coelenhage georganiseerd. Door middel van dit veilingdiner wil de RC een financiële opbrengst genereren waarmee een lokaal doel wordt ondersteund.
Als doel is dit jaar gekozen voor het bevorderen van de mobiliteit voor ouderen en andere doelgroepen die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zelfstandig te fietsen.

Binnen de gemeente Oldebroek en Elburg kunnen nu 4 Elektrische Duo fietsen worden aangeschaft. Bewoners van beide gemeenten kunnen gebruik maken van de fietsen.
Op de veilingavond kon geboden worden op mooie, waardevolle kavels.

De opbrengst van deze avond was 30.485 euro.