HulstFlier Installateurs zet zich actief in om jongeren te interesseren voor een baan in de techniek en werkt graag samen met onderwijsinstellingen als het Nuborgh College Oostenlicht. Dit doen we ook door o.a. leerlingen van het 4e leerjaar een stageplek aan te bieden voor 20 weken. Als dank voor hun inzet kregen ze een presentje en wensen we Tijs en Joran  veel succes met hun gekozen vervolgopleiding.