“Een groot deel van mijn werktijd besteed ik aan opleidingen van de medewerkers van HulstFlier.

Als erkend leerbedrijf bieden wij de mbo-leerling een goede en veilige werkplek, waar ze ervaring op kunnen doen met de werkzaamheden die horen bij het beroep. Oftewel het praktijkgedeelte van hun beroepsopleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV).

De meeste leerlingen kiezen voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Zij starten bij HulstFlier met een leer-/arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat ze 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week naar school gaan. Een klein aantal kiest voor de beroepsopleidende leerweg (bol). Zij gaan 5 dagen in de week naar school en lopen gedurende een aaneengesloten periode stage bij HulstFlier.

De laatste jaren hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de begeleiding en in het motiveren van medewerkers om hun vakkennis uit te breiden. En met succes!

Zaten we in 2018 nog op 14 medewerkers die een beroepsopleiding volgden, in 2022 is dat opgelopen naar 28. Een verdubbeling!

Dit betreft zowel nieuwe medewerkers, als medewerkers die na het behalen van hun diploma doorstromen naar een nieuwe opleiding. De meeste medewerkers kiezen ervoor om na het behalen van hun diploma werktuigkunde of elektrotechniek op niveau 2 door te stromen naar niveau 3 (1e monteur). Er zijn ook een aantal medewerkers die zich hierna nog verder ontwikkelen in de breedte van het vak. En een enkeling stroomt door naar niveau 4.

Dat is allemaal mogelijk binnen HulstFlier en sluit volledig aan bij de visie professionaliteit en vakmanschap.

Zelf ben ik wat meer op de achtergrond intensief betrokken bij de leerlingbegeleiding. Ik hou de voortgang in de gaten en doe dat o.a. door regelmatig de cijferlijsten bij de medewerker op te vragen. Vervolgens organiseer ik de BPV-gesprekken. Hierin ben ik de contactpersoon van de BPV-begeleiders van het Deltion.

Ik vind het ontzettend leuk om bij te dragen aan het opleiden en begeleiden van medewerkers naar een beroepsopleiding.”