Uit passie voor de techniek heb ik voor dit vak gekozen. Ik hou van de afwisseling en vind het vooral mooi om goede installaties te bedenken en uit te werken om zo echt iets met z’n allen te maken. Het komt nog steeds vaak voor dat de installateur te laat in een project betrokken wordt. Ik zou daarom graag zien dat de installateur eerder bij het bouwproces wordt betrokken, zodat we meer kunnen meedenken en in een eerder stadium advies kunnen geven of problemen kunnen tackelen zoals posities en inhoud van kokers, leidingtracés enz..

Het is mooi om te zien dat wat je bedenkt en uitwerkt in de praktijk ook functioneert. Doordat ik echt in de uitvoering zit, heb ik veel contact met aannemers. Technieken veranderen constant; cv-ketels waar een gasaansluiting voor nodig is, is tegenwoordig echt niet meer nodig in de nieuwbouw. Oftewel all-electric (warmtepompen, IR verwarming enz.) in combinatie met pv-panelen en zonnesystemen t.b.v. ondersteuning verwarming en warm tapwater  hebben de toekomst.

Voor de toekomst hoop ik intensiever bezig te zijn in het voor traject van een bouwproces en me verder te bekwamen in duurzame technieken.