Bij het project 73 woningen in Apeldoorn worden energetische maatregelen toegepast o.a. door middel van het aanbrengen van zonnepanelen en het vervangen van de meterkasten. Samen met Woningstichting Ons Huis en Salverda Bouw wordt dit project in bouwteamverband uitgevoerd. De heren Knoop en Huizinga van Ons Huis geven tijdens een interview hun bevindingen weer.

“Voor onze projecten in 2018, 2019 en 2020 zochten we als corporatie vaste partners voor een gecombineerde uitvoering van planmatig onderhoud en energetische maatregelen. Salverda is één van de partners die we daarvoor hebben geselecteerd. Omdat HulstFlier als installateur vaak samenwerkt met Salverda, werken we ook met hen samen. Voor Ons Huis is het erg belangrijk een goede relatie te hebben met partners. Zowel de samenwerking met Salverda als HulstFlier verloopt naar tevredenheid. De intentie is dan ook om samen meerdere projecten te realiseren in de komende periode.

Binnen de inmiddels gerealiseerde projecten waren genoeg uitdagingen. Zo is het lastig doelstellingen binnen de beschikbare budgetten te realiseren. Maar we worden als corporatie goed geadviseerd. Alternatieven worden bijvoorbeeld tegen elkaar afgezet en technisch uitgewerkt, zodat we de juiste keuzes kunnen maken.

Tot nu toe verloopt de planvorming, voorbereiding en uitvoering van projecten goed. Doordat de technische opnames tijdig beginnen is er voldoende tijd voor de planvorming en kunnen er goede onderbouwde keuzes gemaakt worden.

Over de communicatie zijn we tevreden. De korte lijnen zorgen ervoor dat werken met dit team soepel verloopt. Dat ook de projectleider van HulstFlier bij iedere projectvergadering aanwezig is, ervaren we als positief.

We vinden het prettig dat er vanuit de expertise van HulstFlier en Salverda aandachtspunten worden opgemerkt en voorgelegd. Zo werden tijdens de planvorming punten als rookgasbeugels en isolatie ingebracht. Wij kunnen dan als opdrachtgever tijdig een goede afweging maken. Tot nu toe zijn we tevreden over hoe de samenwerking gaat.”

Wij bedanken Jeroen Knoop en Martijn Huizinga voor hun positieve reactie.