Het succes van ons bedrijf wordt mede bepaald door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Door middel van de winstuitkering wordt een deel van het verdiende resultaat met alle medewerkers gedeeld.

Vijf procent van de nettowinst per vestiging wordt verdeeld onder de medewerkers van de desbetreffende vestiging. Voor de hoogte van de winstuitkering wordt per individuele medewerker gekeken naar het totaal productief gewerkte uren en het basis brutosalaris in het voorgaande kalenderjaar.

De winstuitkering wordt uitgekeerd in de maand april