HulstFlier verzorgt in opdracht van Salverda Bouw het onderhoud aan de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van 93 woningen. Dit project valt onder de ketensamenwerking die wij met UWOON hebben.

In elke woning worden de dakdoorvoeren en de meterkasten vervangen. Er wordt mechanische ventilatie (co2 gestuurd) aangebracht en we installeren in elke woning een aansluiting voor elektrisch koken.

De woningen worden verduurzaamd met nieuw glas, nieuwe dakisolatie en spouwisolatie. Met isoleren moet je ook ventileren. Hiervoor wordt er ook nog een mechanische ventilatie aangebracht.

Bij ketensamenwerking gaat het om de synergie, over het samenspel tussen de betrokken ketenpartijen. Als schakel concentreer je je niet uitsluitend op je eigen prestatie, maar, omdat je deel uitmaakt van een hele keten, op de uiteindelijke prestatie die je met elkaar neerzet.

 

Onze opdrachtgever: Salverda Bouw
Opdrachtgever van het project: Woningstichting UWOON
Start: week 2-2024
Oplevering: week 29-2024