HulstFlier verzorgt in opdracht van Salverda Bouw de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van 63 appartementen te Apeldoorn. Omdat de woningstichting de appartementen graag wil verduurzamen, worden op dit project de appartementen voorzien van isolatie, ventilatie en worden er pv-panelen aangebracht.

Onze werkzaamheden zijn o.a.:  Het aanbrengen van pv-panelen voor de appartementen, het vervangen van de meterkasten, het aanbrengen van rookmelders en het beugelen van rookgasafvoeren.

 

Onze opdrachtgever: Salverda Bouw
Opdrachtgever van het project: Ons Huis
Start: week 24 – 2022
Oplevering: week 46 – 2022