HulstFlier verzorgt in opdracht van Salverda Bouw de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van 33 woningen te Hierden. Omdat de woningstichting de woningen graag wil verduurzamen, worden in dit project de woningen voorzien van isolatie en ventilatie.

De werkzaamheden zijn o.a.:  vervangen stalen gasleidingen, vervangen meterkast, aanbrengen mechanische ventilatie en het vervangen van de dakdoorvoeren.

 

Onze opdrachtgever: Salverda Bouw
Opdrachtgever van het project: UWOON
Start: week 36 – 2022
Oplevering: week 51 – 2022